Tel : +31999999999

Wat is thuiszorg?

    Home / Wat is thuiszorg?

Wat is thuiszorg?

Onder thuiszorg wordt verstaan verpleging en/of verzorging bij de cliënt aan huis. Onder verzorging kunnen ook huishoudelijke taken vallen, die niet meer mogelijk zijn om door de cliënt zelfstandig uitgevoerd te worden. Ook kraamzorg valt onder thuiszorg.\r\n

Voordelen thuiszorg

\r\nHet grootste voordeel van thuiszorg is dat mensen (langer) zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit is niet alleen een financieel voordeel voor de overheid, maar ook een voordeel voor de cliënt zelf. Mensen die minder mobiel, ziek, of net bevallen zijn, verblijven vaak het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. Door hulp van thuiszorg is dit in veel gevallen mogelijk.\r\nOok is het een voordeel voor eventuele mantelzorgers. Deze kunnen door thuiszorg voor meerdere uren per week worden ontlast op het gebied van verzorging van de cliënt.\r\n

Nadelen thuiszorg

\r\nEen nadeel voor de cliënt kan zijn dat de verzorging en/of verpleging niet altijd door dezelfde persoon hoeft te gebeuren. Sommige cliënten voelen zich hierdoor niet thuis in hun eigen woning, of vinden het moeilijk om hun ziekte of beperkingen met meerdere mensen te moeten delen. Er wordt veelal geprobeerd een vaste verzorgende per cliënt aan te stellen, maar logistiek gezien is dit niet altijd mogelijk.\r\n

Hoe om te gaan met thuiszorg?

\r\nZoals bovenstaand staat aangegeven, kan het voor een cliënt lastig zijn om uit te komen voor zijn ziekte en beperkingen. Cliënten kunnen het als vervelend ervaren dat zij (op bepaalde vlakken) afhankelijk zijn geworden van anderen. Het is belangrijk om dit aan te geven bij de thuiszorg. Behalve het feit dat geprobeerd zal worden zoveel mogelijk dezelfde verzorgende naar de cliënt te laten gaan, is het ook belangrijk dat de verzorgende op de hoogte is van de gevoelens van de cliënt. Zo kan deze de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig laten doen en alleen bijspringen bij het noodzakelijke.\r\n

Financieel aspect

\r\nSinds 2015 valt thuiszorg onder de basisverzekering. Wanneer de cliënt een indicatie voor thuiszorg heeft gekregen, hoeft deze dus geen eigen bijdrage meer te betalen. Wanneer geen indicatie is afgegeven, kan de cliënt terecht bij particuliere thuiszorgorganisaties. De kosten zijn in dit geval volledig voor eigen rekening.