Tel : +31999999999

Wat valt er wel of niet onder thuiszorg

    Home / Wat valt er wel of niet onder thuiszorg

Wat valt er wel of niet onder thuiszorg

Onder thuiszorg valt een breed scala van diensten op het gebied van verpleging en verzorging. Het gaat hier bij om de volgende zaken:\r\n\r\n• Persoonlijke verzorging\r\n• Verpleging\r\n• Begeleiding\r\n• Huishoudelijke hulp\r\n

Persoonlijke verzorging

\r\nOnder hulp bij de persoonlijke verzorging wordt onder andere verstaan: hulp bij het douchen en aankleden, hulp bij het eten, hulp bij het scheren enzovoorts.\r\n

Verpleging

\r\nOnder hulp in de verpleging wordt onder andere verstaan: wondverzorging, het toedienen van injecties en het aan- of afkoppelen van een infuus.\r\n

Begeleiding

\r\nOnder begeleiding wordt verstaan de ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Het gaat hier voornamelijk om het regelen van praktische zaken zoals bijvoorbeeld de administratie, die de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten. Ook kan gedacht worden aan het begeleiden van- en naar sociale activiteiten.\r\n

Huishoudelijke hulp

\r\nOnder huishoudelijke hulp worden alle voorkomende klussen in het huishouden verstaan. Denk hier bij aan afwassen, stofzuigen en dweilen, de ramen zemen, bedden opmaken en het verzorgen van eventuele planten en dieren.\r\n

Wat valt niet onder de thuiszorg?

\r\nTen eerste moet een cliënt een indicatie van een arts hebben om in aanmerking te komen voor thuiszorg. Thuiszorg zit sinds 2015 in het basispakket en er wordt tegenwoordig dan ook geen eigen bijdrage meer gevraagd. Wanneer een cliënt zonder indicatie toch gebruik wenst te maken van thuiszorg, kan hij zich wenden tot een particuliere thuiszorgorganisatie. De kosten komen dan volledig voor rekening van de cliënt.\r\n\r\nOok wanneer er regelmatige controle van een arts noodzakelijk is, valt dit niet onder de thuiszorg. Een cliënt zal dan worden opgenomen in het ziekenhuis.\r\n\r\nPuur sociaal contact valt ook niet onder de thuiszorg. Wanneer een persoon eenzaam is, wordt hulp vanuit maatschappelijk werk aangeraden. De maatschappelijk werker kan met de cliënt het patroon van eenzaamheid proberen te doorbreken. Via organisaties als het Nationaal Ouderenfonds kan worden gezocht naar een zogenoemde bezoekvrijwilliger, die op regelmatige basis bij de cliënt langskomt voor sociaal contact.\r\n\r\n• Wanneer een vriend of familielid op regelmatige basis bijvoorbeeld huishoudelijke taken voor de cliënt verricht, valt dit niet onder de noemer thuiszorg, maar wordt dit mantelzorg genoemd.